Przejdź do treści

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

InformacjeURZĄD MIEJSKI W BARWICACH
REGON: 000527747


Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto
Urzędu Miejskiego w Barwicach w banku:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie ODDZIAŁ W BARWICACH
 NR:82856200070030082320000020

78-460 Barwice
ul. Zwycięzców 22
Tel. (94) 373-63-43,44,09
Fax. (94) 373-63-49
e-mail : urzad@um.barwice.pl
NIP: 673-14-80-578